Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1658. Error 9: Invalid character

Serwis niszczarek w BydgoszczyNasza firma za cel g?wny stawia sobie zadowolenie Klienta. Dlatego staramy si? zapewnia? swoim Klientom najlepsze warunki wsp?pracy zwi?zane z dostaw?, gwarancj? i serwisem niszczarek. Gwarantujemy pewno?? dzia?ania oferowanych przez nas rozwi?za? oraz sprawny i szybko realizowany serwis i dostawa nowych urz?dze? niszcz?cych.Zakres dzia?ania naszego serwisu to:
1. Naprawa:
- wymiana lub naprawa wadliwych cz??ci
- ustawianie k? z?batych i no?y tn?cych
- usuwanie wszelkich usterek technicznych
2. Konserwacja:
- okresowa konserwacja niszczarek ka?dego typu, ktra obejmuje m.in. konserwacj? g?owicy tn?cej i obudowy oraz zespo?u nap?dowego
Na pozostawiony w serwisie sprz?t Klient otrzymuje potwierdzenie przyj?cia sprz?tu do naprawy z nadanym numerem. Uwzgl?dnia ono opis sprz?tu, opis uszkodzenia, dane Zlecaj?cego i pozosta?e uwagi dotycz?ce sprz?tu.

Gwarantujemy szybk? pomoc techniczn?! Odpowiemy na wszystkie pytania i w?tpliwo?ci zwi?zane z niszczarkami takich firm jak: Apollo, Kobra,Taros, Fellowes, BLS, Intimus, i wiele innych.