Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1658. Error 9: Invalid character

Wymiana Matryc w laptopach

Polecamy Pa?stwu us?ug? polegaj?c? na wymianie uszkodzonej matrycy notebooka.

P?kni?ta, wylana, nie ?wiec?ca si? matryca?
Je?eli tak to zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.
Przeci?tna cena wymiany matrycy to 200 - 400 z?, a mczas realizacji od 1 do 48 godzin.

Nasza firma zajmje si? profesjonalnie laptopem ka?dej marki.

Zapraszamy do naszego serwisu (ul. Traugutta 8, Bydgoszcz) w celu diagnostyki. Komputer mo?na rwnie? dostarczy? do serwisu za po?rednictwem Poczty Polskiej lub firm? spedycyjn?. Oferujemy klientom mo?liwo?? skorzystania z kuriera po preferencyjnej stawce 30 z? z VAT.

Do uszkodzonego komputera musi by? za??czony formularz zg?oszenia naprawy.

Istnieje mo?liwo?? dojazdu do klienta (odp?atno?? ustalana indywidualnie).
Diagnoza jest bezp?atna, jedynie w przypadku nie podj?cia naprawy pobierana jest op?ata za "ogl?dziny" w wysoko?ci 50 z? z VAT (nie pobierana w przypadku stwierdzenia przez serwis: braku mo?liwo?ci naprawy, nie op?acalno?ci naprawy.)