Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1658. Error 9: Invalid character
Skup laptopw

Jeste?my zainteresowani odkupieniem od Pa?stwa ka?dego rodzaju laptopa (notebooka, netbooka), zarwno uszkodzonego, jak i sprawnego. Oferujemy odkupienie uszkodzonego laptopa, je?li naprawa jest kosztowna lub niemo?liwa do wykonania.

Zg?osi? sprz?t do sprzeda?y mo?na kontaktuj?c si? telefonicznie (+48 604-88-87-84 / +48 52 52-111-94) lub przez poczt? ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Przy zg?aszaniu prosz? poda?:
- mark?, model laptopa i dat? zakupu
- stan sprz?tu : sprawny lub uszkodzony (rodzaj wykrytej usterki lub problem z laptopem)
- cen? jak? chc? Pa?stwo uzyska? za laptopa

Wycena laptopa odbywa si? w ci?gu 24h, poniewa? testowany jest ka?dy komponent.
Sprzeda? laptopa nast?puje poprzez podpisanie umowy sprzeda?y. Osoba Sprzedaj?ca musi posiada? dowd osobisty w momencie podpisywania umowy lub dokument zakupu .
Pieni?dze s? wyp?acane w gotwce.