Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1658. Error 9: Invalid character
Us?ugi Informatyczne. Pogotowie komputerowe - zg?oszenia - tel. 604-88-87-84.

Pogotowie komputerowe


Nasz? ofert? us?ug informatycznych dostosujemy do potrzeb klienta dlatego oferujemy Pa?stwa Firmie - Obs?ug? Informatyczn?.


- Jednorazowa wizyta bez konieczno?ci podpisywania umowy. Op?ata jest pobierana za wykonanie us?ugi.
- Abonament - sta?a umowa serwisowa z okre?lon? ilo?ci? wizyt w okre?lonym czasie. Op?ata jest rozliczna co miesi?c.
_
 
 
UWAGA !!!
W przypadku niedokonania naprawy nie pobieramy ?adnych op?at.
 
 
_