Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1658. Error 9: Invalid character

IT Security SHOW Bydgoszcz

Firma KABA-NET uczestniczy?a w konferencji IT Security SHOW organizowanej przez firm? DAGMA Sp. z o.o. zajmuj?cej si? bezpiecze?stwem IT.

Na konferencji przedstawione zosta?y nast?puj?ce zagadnienia:  
- rozwi?zania klasy UTM firmy NETASQ - zintegrowane rozwi?zania do ochrony styku sieci firmowej z Internetem,  
- NETASQ MFILTRO kompleksowe zabezpieczenie poczty elektronicznej,  
- rozwi?zania firmy ESET - technologicznego lidera w zakresie proaktywnej ochrony antywirusowej,
- rozwi?zania szyfruj?ce Winmagic SecureDoc pod k?tem wymaga? polityki bezpiecze?stwa.